Objektide otsing

Kõik LAAM Kinnisvara aktiivsed kinnisvaraobjektid.

Objektide otsing

-
-
-
-

Harjumaa, Rae vald, Lehmja küla, Rukki 2

MÜÜA VÕI ÜÜRILE ANDA

1 092 375 €
  • Tehingu tüüp: Müüa
  • Objekti nimetus: Tootmismaa
  • Krundi suurus: 24275 m2
  • Katastri tunnus: 65301:001:2914
MÜÜA või ÜÜRILE ANDA
Tartu maanteega paralleelselt esimese liini tootmis- ja ärimaa, Rukki tee 2, Lehmja külas, Rae vallas

NAABRID
HEtkel on Samarten logistikakeskus laienenud viie kinnistu ulatuses ja Baltic Agro avanud pea hoone. Tulevikus rajab Omniva ca 10 ha suuruse logistika pargi Rukki tehnoparki.

TEHING
Variant 2: Üürile anda kliendi soovidele ehitatav hoone

Kehtiva detailplaneeringu alusel on välja ehitatud ja kohalikule omavalitsusele hooldamiseks üle antud asfalttee, äripargi vajadustele vastavad tehnovõrgud ja tänavavalgustus. Käesolev maa asetseb Tartu maantee EksarTrans bensiinijaama ja Smarten Logistika keskuse vahel paikneval 24 275 m² rohealal. Kinnistule on ettenähtud kolm sissesõitu.

ÜLDANDMED
Maksimaalne ehitusalune pind: 12 147 m²
Maksimaalne hoonete arv: 2
Maksimaalne korruselisus: 3
Maksimaalne hoone kõrgus: 15 meetrit
Sihtotstarve: 50% tootmismaa ja 50% ärimaa

LIITUMISED
on välja ehitatud ja tasutud järgmistes mahtudes;
Elekter 3 x 60A
Veevarustus ja kanalisatsioon 3 m3 / ööpäevas
Gaas 35 m3 / h

ARHITEKTUURILISED NÕUDED
Välisviimistluse materjalide valik vaba – lahendatakse hoone projektiga.
Soovituslikud välisviimistlusmaterjalid on peamiselt raudbetoon, plekk, betoonplaadid.
Katusekalle 0 - 35º, katusekate rullmaterjal või profiilplekk.
Soovi korral võib piirata krunti 2 m kõrguse võrkaiaga.
Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee äärsed hooned projekteerida põhimahus paralleelselt või risti maanteega.
Maantee poole tuleb projekteerida esinduslikud fassaadid ja soovitatavad on akna- ja klaaspinnad. Laadimiskohtasid maantee poole mitte projekteerida.

KÜTE
Kütteks kasutatakse gaasi, mis kulgeb asfaldi alusest gaasitrassist, gaasi kasutamine on kooskõlastatud piirkonnas gaasi müügiga tegeleva ettevõttega. Võimalik on ka alternatiivsete kütuste kasutamine (hakkepuit, turvas, kütteõli, elektrienergia jne).
Konkreetse kütteliigi kasutamine lahendatakse eraldi projektidega.

VEEVARUSTUS
AS Elveso saab tagada planeeritavale äripargile ühisveevärgist vett
110 m³ / ööpäevas. Kinnistute piirist kuni 1,0 m väljapoole on ettenähtud projekteerida sulgarmatuur, mis jääb kinnistu liitumispunktiks ühisveevärgiga. Vaba veerõhk ühisveevärgis on 2,5 bar.
Vajalik välistuletõrjevee kogus on 10 l/sek kolme tunni jooksul, mis saadakse olemasolevatest tuletõrje veevõtukohast. Sisetulekustutusvee (sprinklerite) arvutuslikuks vooluhulgaks on võetud 25 l/s pooleteise kuni kolme tunni jooksul.

SAJUVEE KANALISATSIOON
Piki kogujateed on planeeritud sajuvee süsteem. Planeeritava ala teede ja kinnistute sajuveed juhitakse planeeritavaid torustikke (kraave) mööda olemasolevasse eelvoolu. Igale planeeritava ala kinnistule on ette nähtud sajuveeühendus ja liitumispunkt võimalusel kinnistu piirist väljaspool.
Sademevee reostustaseme ennetavaks vähendamiseks teostatakse tänavate kuivpuhastust. Kinnistutelt kogutavate sadevete puhastamiseks enne torustikesse/kraavidesse juhtimist nähakse vajadusel kinnistu hoonestamiseks koostatava projektiga ette kinnistusisesed õlipüüdjad.

ÜHISTRANSPORT
Tallinna saab Kungla bussipeatusest iga 10 kuni 20 minutilise intervall tagant bussidega 139, 135, 214, 224 ja 229A
Rukki tee 2 aadressile saab Tallinnast iga kell bussidega 244, 227, 138, 214, 135, 229A, 105, 130 ja 131

Risto Saaremets
Kutseline kinnisvaramaakler / Juhatuse assistent
Kutsetunnistus: KKM 139203 
  • 610 8777
  • 5100 212
  • See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Profiil